Taller “Fotografia esportiva en el medi natural”

El fotògraf Jordi Saragossa impartirà els dies 20 i 21 de novembre a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya un taller, centrat en la Ultra Trail Collserola, que pretén proporcionar els coneixements per fotografiar els corredors a la muntanya, ensenyar a planificar el recorregut i els horaris per poder seguir la cursa, així com també saber conviure amb les condicions climatològiques que puguin esdevenir-hi.

Més informació a:

IEFC

Grupo secreto de edición fotográfica

El fotógrafo Román Yñán organiza durante los meses de noviembre y diciembre una serie de sesiones donde asesorará en la edición de trabajos en curso y en la selección de temas concretos dentro de los archivos de los asistentes. El objetivo de estas sesiones es ayudar a los participantes a concretar, tomar decisiones y orientar en el proceso creativo y de producción.

Más información en:

Grupo secreto de edición fotográfica

Taller “Els espais de la imatge: l’exposició com a llenguatge”

La comissària d’exposicions i docent Marta Dahó impartirà al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt el 28 de novembre un taller que es proposa com a espai de reflexió i debat entorn al que suposa el pas d’un projecte artístic a l’espai d’exposició. Aquesta qüestió s’abordarà tant des del seu vessant més pràctica (atenent els treballs dels participants), com des del punt de vista teòric i historiogràfic (la història de les exposicions). El taller està específicament orientat a estudiants d’art i fotografia i a persones interessades en les arts visuals amb un projecte en una fase avançada del procés de desenvolupament.

Més informació a:

Revela-T