Exposició «Survival Programmes – Exit Photography Group»

La Virreina Centre de la Imatge inaugura el proper dimarts 6 de novembre a les 19h l’exposició «Survival Programmes – Exit Photography Group».

Aquesta exposició presenta, per primera vegada en el context espanyol i de manera íntegra, «Survival Programmes: In Britain’s Inner Cities», l’emblemàtic projecte de l’Exit Photography Group —Nicholas Battye, Chris Steele-Perkins i Paul Trevor.

Realitzat entre 1974 i 1979, tot i que es va publicar en forma de llibre el 1982, any en què es va mostrar a la Side Gallery de Newcastle, «Survival Programmes» documenta la pauperització de les classes populars a set ciutats angleses: Londres, Birmingham, Liverpool, Newcastle, Middlesbrough, Glasgow i Belfast.

Inicialment va ser concebut a partir de dues narracions paral·leles però autònomes: un conjunt de fotografies ordenades en quatre parts —Creixement, Promesa, Benestar i Reacció— i una sèrie de diàlegs amb persones que procedien dels àmbits socioeconòmics explorats.

Els efectes de l’atur, la precarització, el conflicte a Irlanda del Nord i les tensions racials van crear un estat d’«ingovernabilitat» al Regne Unit que va tenir el seu punt àlgid entre 1978 i 1979, durant l’«hivern del descontentament». Després d’aquesta etapa en què es va fer palesa la fricció entre la classe obrera i mitjana i la intel·lectualitat laborista, es va iniciar el llarg període del thatcherisme, la privatització neoliberal d’indústries i serveis, les exaltacions dels valors patriòtics, victorians i individualistes, és a dir, l’imparable procés de desarticulació del pacte social sorgit després de la postguerra.

Aquest context sociopolític és el que retrata «Survival Programmes», ja que l’activitat de l’Exit Photography Group s’emmarca dins d’una xarxa d’iniciatives autoorganitzades que van impulsar el desenvolupament d’una cultura fotogràfica documental i polititzada a la Gran Bretanya al llarg de tota la dècada dels setanta. Cal destacar, per exemple, espais com The Photographer’s Gallery (1971) i Half Moon Gallery, aquest últim dirigit per Jo Spence i Terry Dennett a partir del 1975, un any més tard que tots dos fundessin el Photography Group; la revista Camerawork o Side Gallery (1977). Aquestes experiències es van inscriure en el sistema de finançaments públics promogut pel subcomitè de fotografia de l’Arts Council, un organisme fonamental en la institucionalització i democratització de la producció fotogràfica britànica en el període previ al Govern conservador de Margaret Thatcher.

Data: Del 7 de novembre de 2018 al 3 de març de 2019
Lloc: La Virreina Centre de la Imatge, La Rambla 99, 08002 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta