«Més enllà de l’aigua» de Xavier Almar

«Més enllà de l’aigua» és un projecte fotogràfic que pretén sensibilitzar sobre la importància de preservar els recursos hídrics del Sud-est Asiàtic, tant per la supervivència dels habitants de la regió, com per la seva valuosa diversitat biològica. Amb aquest objectiu, en Xavier Almar documenta l’estreta relació que existeix, des de fa milions d’anys, entre els habitants d’aquests països i l’aigua. Aigua que es converteix en eix espontani de les relacions soci econòmiques, que es revela imprescindible en activitats tals com la pesca, l’agricultura, el transport, l’economia i que, alhora, es reflecteix en la seva cultura: festes de l’aigua, marionetes aquàtiques, cases flotants, mercats flotants, etc.

Data: De l’1 al 30 de setembre de 2012
Lloc: Llibreria Altaïr, Gran Via de les Corts Catalanes 616, 08007 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta