Exposició de Manuel Serra


La proposta de Manuel Serra per a la Vitrina del Fotògraf, concretament, les sis imatges en exposició sota les sigles PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) juntament amb un número de sèrie i la corresponent data, se centra en un plantejament que el fotògraf va començar a experimentar per l’any 80, el qual consisteix en representar l’espai dels 360º al seu voltant amb múltiples imatges, on es barregen indistintament expectatives documentalistes del subjecte amb expectatives especulatives sobre l’aparença final de la imatge resultant. El procediment és el següent: uns càlculs previs, en funció de l’angle de visió de la càmera respecte als 360º, determinaren una compartimentació imaginària de l’espai en dotze parcel·les paralel·les, i en disposició vertical, corresponents a dotze posicions, separades 30º l’una de l’altra, i ben marcades en la ròtula del trípode, a partir de les quals es realitzarien tres preses consecutives i distintes sobre cada una.

Data: Del 20 de juliol al 24 de setembre de 2006
Lloc: Palau Robert, Pg Gràcia 107, 08008 Barcelona
Preu: Entrada gratuïta