Altes

Què és un fotoblog?

Un fotoblog és un web, el contingut del qual són exclusivament fotografies pròpies (acompanyades o no de textos), presentades en un format de diari o blog. A un fotoblog, a diferència dels blogs tradicionals, en els que el més important són els textos, l’èmfasi està en les imatges. A primera vista pot semblar que no existeix cap diferència entre un fotoblog i una senzilla galeria d’imatges. Un fotoblog, a diferència d’una galeria, està ordenat cronològicament. Cada fotografia té associada una data.

Vull donar d’alta el meu fotoblog!